zavinac Kontakty:

Ortodoncie NMNM:

ul. Zahradní 1403
Nové Město na Moravě
tel. 566 616 905
nazuby@pevnarovnatka.cz

 

Pojišťovny:

V jakém stavu pacienta odeslat na ortodoncii

Rovnání zubů - Pro zubní lékaře

Předpokladem zahájení ortodontické léčby je sanovaný chrup. Na konzultaci však pacienta můžete odeslat v průběhu sanace nebo i před ní. Po celkovém zhodnocení ortodontické vady budou v rámci terapeutického plánu stanoveny zuby k extrakci.

Dalším předpokladem zahájení ortodontické léčby je dobrá úroveň hygieny dutiny ústní a zdravý parodont.

Pokud se jedná o dospělého pacienta s plánem protetické sanace, event. endodontického ošetření, je rovněž vhodné vyčkat na léčebný plán. Pokud je součástí terapeutického plánu i extrakce, pak odesíláme pacienta s doporučením a rtg dokumentací k extrakci zubu s nejhorším biologickým faktorem.

Důležité ortodontické doporučení nakonec

Pokud je plánována protetická sanace (zvláště preparace na korunky a můstky a zhotovení definitivních protetických prací), je vhodné rovněž vyčkat na ortodontickou konzultaci. Je to proto, že na některé materiály (zvláště metalokremiku) nelze nalepit ortodontický kroužek a zámek bez poškození metalokeramiky.